Algemene voorwaarden AZ Fitness.

§1 Reglement, huizen orderegels:

Houd je aan de instructies van de directie, instructeurs.

Deelname aan groepslessen kan na voorafgaande inschrijving op de inschrijflijsten.

Reserveren voor de lessen waarvoor dit van toepassing is kan via de website of middels een intekenlijst

Reserveringen voor groepslessen vervallen 10 minuten voor aanvang van de les i.g.v. afwezigheid.

Kom op tijd voor deelname aan groepslessen. Vijf minuten te laat betekent dat je de warming-up hebt gemist. Ter voorkoming van blessures kan je de les dan niet meer volgen.

Het dragen van schone schoenen (zolen) is verplicht. Buitenschoenen zijn niet toegestaan.

Gebruik van kauwgom tijdens het trainen is niet toegestaan (en is zelfs gevaarlijk).

Wees medesporters niet tot overlast.

Gebruik van mobiele telefoons in de sportruimten is niet toegestaan.

De directie van AZ Fitness behoudt zich het recht voor om eenieder eenzijdig en zonder opgaaf van reden de toegang tot de gymzaal te ontzeggen.

§2 Betaling:

U dient er zelf voor te zorgen dat de betaling van het lidmaatschap voor de 1e van elke maand op onze rekening bijgeschreven is of in de studio is voldaan. Als u nog een openstaande rekening heeft krijgt u geen toegang tot de studio tot dat de contributie is betaald.

§3 Aansprakelijkheid:

AZ Fitness is niet aansprakelijk voor ongevallen of gezondheidsklachten bij leden. Trainen bij AZ Fitness geschiedt op eigen risico. Een lid verklaart zich fit voor het volgen van lessen en trainingen.

AZ Fitness is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.

§4 Officiële feestdagen en vakantie:

AZ Fitness is gesloten op de officiële feestdagen en hanteert tijdens vakantie en zomerperiode een aangepast lesrooster en openingstijden. Deze zaken zijn verdisconteerd in de abonnementsprijzen.

§5 Opnames:

Het is verboden om opnames te maken. Dit verbod geldt niet alleen voor foto's, maar voor elke vorm van opname, dus ook filmen audio opnames. Ook is het verboden om met een mobiele telefoon foto's of andere opnames te maken.

§6 Opzegging:

De opzegtermijn voor lidmaatschappen bedraagt 1 volle kalendermaanden. Opzeggen voor de eerste van de maand.

§7 Informatie:

Actuele informatie wordt bekend gemaakt op de internetpagina’s www.azfitness.nl/nieuws.html

§8 Parkeren:

Parkeren geschiedt op eigen risico.

Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden ………